© Flemish Society for Endodontology (FSfE) 2017

Digital dentist (app for iPad)

Ideaal hulpmiddel bij communiceren en beslissen

Ontwikkeld door de FSfE onder leiding van Luk Daneels
Dagelijks   staan   tandartsen   en   patiënten   voor   de   keuze   om een   tand   al   dan   niet   te   behandelen.   Allerlei   factoren   hebben een   invloed   op   deze   beslissing.   Zo   spelen   aan   de   kant   van   de tandarts   kennis,   ervaring,   vaardigheden,   druk   op   de   agenda, indruk    over    de    patiënt,    ...    vaak    mee    in    deze    beslissing. Patiënten   worden   bij   deze   beslissing   soms   eerder   gedreven door   angst   om   een   tand   te   verliezen,   eerdere   ervaringen,   de geleden pijn, ... dan de lange termijn prognose van de tand. Door   de   beslissing   om   een   tand   al   dan   niet   te   behouden vooral   te   baseren   op   emotionele   factoren,   zullen   patiënt   en tandarts    op    korte    termijn    tevreden    kunnen    zijn    over    de behandeling.   Maar   door   geen   of   weinig   rekening   te   houden met    de    oorzaken    van    de    problemen    en    de    status    van    de tand,   kan   de   behandeling   uitdraaien   op   een   teleurstelling   op lange termijn. De   iPad   app   "Digital   Dentist"   brengt   de   gouden   standaarden   en kennis    uit    wetenschappelijk    onderzoek    samen    om    op    een    snelle manier   de   status   en   lange   termijn   prognose   van   een   tand   te   bepalen.   Bovendien   helpen   de   illustraties   om   alles duidelijk   te   maken   aan   de   patiënt   zodat   hij   of   zij   alles   goed   kan   begrijpen.   Zo   kunnen   tandarts   en   patiënt   samen een gefundeerde beslissing nemen met het oog op een lange termijn prognose.

Click image for contact

Download hier het artikel uit Dentist News
Click here for English summary
Dagelijks                  staan tandartsen                   en patiënten       voor       de keuze   om   een   tand   al dan              niet              te behandelen.         Allerlei factoren     hebben     een invloed         op         deze beslissing.     Zo     spelen aan     de     kant     van     de tandarts   kennis,   ervaring, vaardigheden,   druk   op   de   agenda,   indruk   over   de patiënt,   ...   vaak   mee   in   deze   beslissing.   Patiënten worden   bij   deze   beslissing   soms   eerder   gedreven door    angst    om    een    tand    te    verliezen,    eerdere ervaringen,   de   geleden   pijn,   ...   dan   de   lange   termijn prognose van de tand. Door    de    beslissing    om    een    tand    al    dan    niet    te behouden     vooral     te     baseren     op     emotionele factoren,     zullen     patiënt     en     tandarts     op     korte termijn   tevreden   kunnen   zijn   over   de   behandeling. Maar   door   geen   of   weinig   rekening   te   houden   met de   oorzaken   van   de   problemen   en   de   status   van   de tand,     kan     de     behandeling     uitdraaien     op     een teleurstelling op lange termijn. De    iPad    app    "Digital    Dentist"    brengt    de    gouden standaarden      en      kennis      uit      wetenschappelijk onderzoek    samen    om    op    een    snelle    manier    de status   en   lange   termijn   prognose   van   een   tand   te bepalen.   Bovendien   helpen   de   illustraties   om   alles duidelijk   te   maken   aan   de   patiënt   zodat   hij   of   zij alles   goed   kan   begrijpen.   Zo   kunnen   tandarts   en patiënt   samen   een   gefundeerde   beslissing   nemen met het oog op een lange termijn prognose.
© Flemish Society for Endodontology (FSfE) 2017

Digital dentist (app

for iPad)

Ideaal hulpmiddel bij

communiceren en beslissen

Ontwikkeld door de FSfE onder leiding van Luk Daneels

Click image for contact

Download hier het artikel uit Dentist News
Click here for English summary